Utvärdering Jobbagent

Jobbagenterna Birgitta Nyström och Mattias Carlsson vill att du som varit i kontakt med deras tjänster under 2018 får en möjlighet att utvärdera och tycka till om det arbetet.

För att förtydliga vad Jobbagenternas arbete går ut på, kan det kortfattat beskrivas som att Jobbagenterna ska skapa möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Arbetet innehåller tre huvudområden:

Matchning - Hjälpa arbetsgivare hitta rätt arbetskraft genom den interna platsbanken på arbetsmarknadsförvaltningen och stötta urvalsprocessen med intervjuer m.m.

Omvänd matchning – Hjälpa arbetssökande individer hitta arbetsgivarkontakter som kan leda till praktik eller arbete.

Kompetensutveckling - Föreläsa för arbetssökande om ansökningshandlingar, arbetsgivarnas krav och anställningsintervjuer. Utveckla nya metoder och arbetssätt som effektiviserar matchning, sökande av arbete m.m.

För att hjälpa till med utvärderingen väljer du först din svarskategori och sedan skriver du fritt på de två öppna frågeställningarna och till sist trycker du på knappen ”Skicka in” längst ner.

Jag är
Jag är