Utvärdering arbetscoach

Vi vill att du som varit i kontakt med vår arbetscoach under 2018 får en möjlighet att utvärdera och tycka till om det arbetet.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Jag är
Jag är


Motsvarade Arbetscoachens insater dina förväntningar?
Motsvarade Arbetscoachens insater dina förväntningar?
Hur har samarbetet med Arbetscoachen fungerat?
Hur har samarbetet med Arbetscoachen fungerat?
I vilken grad upplever du att ni har jobbat med det som varit viktigt för dig?
I vilken grad upplever du att ni har jobbat med det som varit viktigt för dig?
Har arbetet med Arbetscoachen gett dig bättre förutsättningar att klara ditt arbete/praktik?
Har arbetet med Arbetscoachen gett dig bättre förutsättningar att klara ditt arbete/praktik?


Senast publicerad: 2020-02-07Senast uppdaterad: 2020-02-07
Dela denna sida: