Om Krami

Krami i Luleå invigdes den 4 november 2014. Krami arbetar med yrkesinriktad rehabilitering och vänder sig till män från 18 år och uppåt som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete och/eller utbildning.

Syftet med Krami är att deltagarna ska erbjudas möjlighet att bryta ett socialt mönster och komma ut på arbetsmarknaden.

Målet med Krami

  • Att du ska finna och får behålla ett arbete.
  • Att du ska få en meningsfull fritid.
  • Att du ska bli självförsörjande och delaktig i goda sociala sammanhang.

Hur vi arbetar

Sidan uppdaterades den 24 september 2019