Krami vägledningsprogram

Vägledningsprogrammet innehåller olika teman och inleds med en kursintroduktion, kontraktsskrivning och en genomgång av Kramis idéer. Övriga teman i kursen är ekonomi och skulder, intresse- och kompetensinventering, att välja sida, social handlingskompetens och fritid, kultur och föreningar. I programmet ingår obligatoriska fritidsaktiviteter och elevträffar.

Kursstart sker vid sex tillfällen per år och vi har plats för 6-8 deltagare per kurs.

Praktik/Utbildning

Efter avslutat vägledningsprogram fortsätter du att dagligen komma till Krami. Syftet är att få handledning och vägledas till att på egen hand söka och börja praktik, arbete eller studier. Målet är att du ska komma ut i praktik eller utbildning så fort som möjligt.

Praktikperiodens längd kan variera och uppföljning under praktiken sker regelbundet genom att vår personal besöker arbetsplatsen och att du deltar i obligatoriska Krami-aktiviteter. Målet är sedan att praktiken ska övergå i någon form av anställning.

Anställning

Krami fortsätter att hålla kontakt med dig och arbetsgivaren upp till två år efter att du fått en anställning om det finns behov av det.

Fritidsaktiviteter/sociala aktiviteter

Krami erbjuder olika sociala aktiviteter för att du ska få stöd i att hitta positiva fritidssysselsättningar och utveckla din sociala kompetens.

Under vägledningskursen deltar du i alla aktiviteter. Det kan vara bowling och matlagning eller annan aktivitet som vi bestämmer gemensamt.  Efter vägledningskursen deltar du vid elevträffar en gång i veckan och i minst en social aktivitet per vecka.

Genom elevträffarna får nya elever en möjlighet att träffa gamla elever för att utbyta arbetslivserfarenheter från olika praktik- och arbetsplatser.

Sidan uppdaterades den 17 april 2023