Så här arbetar vi

I Krami arbetar vi efter ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt och ett kontrakt utgör grunden för deltagandet.

Det är frivilligt att börja på Krami men när du har bestämt dig förbinder du dig att:

  • avstå från kriminalitet
  • vara drogfri
  • hantera konflikter utan att använda hot eller våld
  • passa tider och hålla överenskommelser
  • vid uppmaning lämna urinprov för analys

Följer du kontraktet och deltar aktivt har du goda chanser att komma ut i arbete eller studier. Bryter du mot kontraktet kan du bli utskriven ur Krami.

Deltagande i Krami sker på heltid och börjar med ett tre veckors vägledningsprogram i grupp som förbereder dig inför arbetslivet. Du beviljas aktivitetsstöd från och med inskrivningsdagen.

Kramis vägledningsprogram

Sidan uppdaterades den 24 september 2019