En väg in - KROM

Arbetsmarknadsförvaltningen

Information till leverantörer inom Kundval Rusta och Matcha (KROM).

Anställning med stöd hos Luleå kommun

Kravet för att Luleå kommun ska anta rollen som arbetsgivare för anställningar med stöd är att individen har försörjningsstöd, samt varit långtidsarbetslös 12 månader eller längre.

Förfrågningar om anställning

Alla förfrågningar om anställningar med stöd inom Luleå kommun går via Arbetsmarknadsförvaltningen, som samordnar alla anställningar med stöd inom Luleå kommuns verksamheter.

Om en individ som har försörjningsstöd och är aktuell för en anställning med någon form av lönesubvention kontaktar KROM-leverantörer Arbetsmarknadsförvaltningen för dialog om möjlig anställning och fackliga förhandlingar.

Förfrågan skickas in via formuläret längre ner på sidan

Samverkan mellan KROM-leverantör och

Luleå kommun

För att samverkan mellan KROM-leverantör och kommun krävs ett samtycke från individen. Individen lämnar in samtyckesblankett till sin handläggare på försörjningsenheten på Socialförvaltningen. Socialförvaltningen kontaktar därefter KROM-leverantör, individen och en arbetsmarknadskonsult på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Formulär för förfrågan

Alla förfrågningar skickas in via formuläret till arbetsmarknads- och integrationsavdelningens konsulter på Arbetsmarknadsförvaltningen.


Samtycke från sökande * (obligatorisk)
Samtycke från sökande


CV och personligt brev

Samverkar mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen

Samverkansformer och styrning gällande kommunens samverkan med Arbetsförmedlingen regleras i Lokal överenskommelse om samverkan mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen Södra Norrbotten. För samarbetet finns en styrgrupp med representanter från Arbetsförmedlingen och Luleå kommun, med ansvar att styra arbetet i överenskommelsen

Sidan uppdaterades den 14 mars 2023