Personalstatistik

Båtfolk

Inom vår kommun följer vi upp det gångna med ett Personal/statistik som beskriver personalsituationen med jämförelser bakåt i tiden.

Personalbokslutet är ett komplement till Medarbetarperspektivet samt Årsredovisningen och finns på kommun- och förvaltningsnivå.

Personalstatistik 2017öppnas i nytt fönster