Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Berit Vennberg, stödassistent på konstavdelningen, Jobbcenter Södra

Konst som lugnar och utvecklar

Möt Berit Vennberg, stödassistent på konstavdelningen, Jobbcenter Södra. Hon arbetar med konst som verktyg för att stärka personers självkänsla.

Hej Berit! Vad gör du på jobbet?

– Jag arbetar med meningsfullt utvecklande på konstavdelningen. Att hjälpa personer med olika funktionshinder till att tro på sig själva och utmana sina egna förmågor. Det är en avdelning på dagverksamheten som involverar ett 30-tal personer under en vecka.

Hur går det till?

– Jag försöker lyfta personers kreativitet, få dem att bli modigare och hitta på nya saker genom att rita, måla, skulptera göra utsmyckningar av olika slag. Till exempel tycker vi om att göra konst av återvunna saker det som annars anses som skräp.

Varför är konst en bra metod?

– Konst är något som lugnar och utvecklar, vi försöker begränsa prat och övriga intryck, ingen musik i bakgrunden eller så. Men det är också något som inte passar alla. Personer ska själv vilja komma hit i den utsträckning de själva vill och orkar.

Vilka är de största utmaningarna?

– Att få personer med funktionshinder att tro på sig själva. Vissa har varit mobbade och det tar tid att bygga upp självkänsla. En del tar mer tid på sig än andra, vissa behöver mer stöd och några mår dåligt i perioder. Vi måste anpassa verksamheten efter hur de orkar. Det är viktig att de känner att någon bryr sig om dem, men det är också en avvägning, de får inte bli beroende av mig som person.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det roligaste är att se någon göra saker de inte trodde var möjligt, när någon vi aldrig hade väntat oss kommer hit och att de känner en mening med att vara här. När vi kan hjälpa de som grubblar så de får lätta på trycket. Att vissa personer med funktionshinder kommer ut i arbete, i praktik eller skola. Dessutom att arbetet är kreativt och att vi själva får komma med idéer och förslag hur det ska utföras.

Vad har du för bakgrund och vad gör du utanför jobbet?

– Jag har arbetat som undersköterska i äldreomsorgen sedan 1992 och varit fast anställd sedan 2000. Innan jag kom till Jobbcenter arbetade jag på Fyrens korttidsboende för äldre och även på Midskogen med dementa. Jag har läst psykologi i tre år och nu studerar jag effektivt ledarskap. På fritiden gillar jag att umgås med familj, vänner och resa en del.

Text: Bo Henry Pettersson
Foto: Jerker Nyström, Jobbcenter södra