Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Margareta Galming

Margareta Galming vid socialförvaltningen jobbar för både brukarnas och personalens bästa när det gäller kostfrågan.

Viktigt att ha fokus och se helheten

Margareta Galming arbetar vid socialförvaltningen och är delprojektledare i måltidsproduktionen till äldre.

Vad gör du på jobbet?

– Jag är ansvarig för delmålen som berör kost, bemanning och kompetens. Konkret innebär det att jag ska skapa en kostnadseffektiv och hållbar produktions- och logistiklösning för kosten till äldre. Och även att säkerställa en god arbetsmiljö för socialförvaltningens anställda som hanterar måltiderna.

Kosten till våra äldre är jätteviktig, berätta mer om ditt jobb.

– Det handlar om att se till att alla kök på våra äldreboenden håller en viss standard så vi kan ta emot maten som levereras till oss. Lika mycket handlar det om att se till att vi har en bra organisation för kostombuden och beställningsrutiner. Vi kommer att övergå till ett nytt kostdatasystem som gör att vi måste utbilda beställarna så de känner sig helt trygg i detta.

Du är delprojektledare, vilka egenskaper är viktiga i den rollen tycker du?

– Jag märker hur viktig min långa erfarenhet och kunskap om verksamheten och ämnesområdet är. Jag tror också att det är viktigt att ha fokus och se helheten för brukarnas och personalens bästa. Sedan måste man förstå hur förändringar på påverkar arbetet för personalen och servicen till brukarna.

Vilka utmaningar ser du i ditt jobb?

– En stor utmaning är att vi arbetar efter en ansträngd tidsplan där många delar av projektet är beroende av varandra.

Hur löser ni det?

– Genom att hantera risker löpande och prioritera delar som är viktiga.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det roligaste är att få arbeta i projektet som gör att jag får samverka med olika professioner från våra verksamheter och måltidsverksamheten i Piteå.

Snart är det semestertider, vad ska du göra i sommar?

– Vara spontan och ta dagen som den kommer, besöka Klubbviken, sola och bada, vara i sommarstugan och delta i ett löparläger.

Låter fullt upp, något mer du ska göra i sommar?

– Jo, äta massor av glass!

 

Text: Fredrik Winneborn