Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Att satsa på kreativa näringar skapar både tillväxt och attraktion, säger näringsslivstrateg Maria Bergman, här vid Bergströmska gården som är en mötesplats för de kulturella och kreativa näringarna i Luleå.

"Att satsa på kreativa näringar skapar både tillväxt och attraktion", säger näringsslivstrateg Maria Bergman, här vid Bergströmska gården som är en mötesplats för de kulturella och kreativa näringarna i Luleå.

"Det är viktigt att fortsätta utveckla Luleå"

Maria Bergman är näringslivsstrateg i staben för kvalitet och samhällsutveckling. Hon gillar både fart och eftertanke och har särskilt många tankar kring tillväxt.

Vad jobbar du med?

– Jag försöker bidra till goda förutsättningar för näringsliv och tillväxt. Konkret bereder jag bland annat ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. Senast har jag tagit fram riktlinjer för hur vi ska prioritera bland finansieringen av olika utvecklingsprojekt. Vi medfinansierar årligen mellan 40 till 100 projekt där vi prioriterar insatser inom områdena internationalisering, entreprenörskap samt teknik och innovation.

Hur jobbar kommunen med tillväxt?

– Vi vill öka tillväxten genom att skapa förutsättningar för att öka omsättningen eller antalet anställda i företag. Antalet anställda kan öka genom att befintliga företag anställer fler, genom nystartade företag eller genom att företag eller organisationer väljer att flytta hit sin verksamhet.

– Vi arbetar med tillväxt genom medfinansiering av utvecklingsprojekt, att skapa mötesplatser samt att finansiera delägda bolag som Luleå Näringsliv och destinationsbolaget Visit Luleå (för att nämna två). Och vi samverkar mycket med andra, med universitetet exempelvis.

– Allt syftar till att skapa tillväxt, det är viktigt att fortsätta utveckla Luleå till att vara en av Sveriges tillväxtregioner. Ska vi fortsätta att utvecklas så måste vi satsa på tillväxt.

Sverige förbrukar redan idag 4,2 jordklot per år*, allt kan nog inte växa oändligt?

– Det behöver inte finnas någon motsättning mellan miljömedvetenhet och tillväxt. Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, men det är samtidigt en drivkraft för att utveckla ny teknik och nya tjänster inom alla branscher.

– Jag menar att vi inte klarar oss utan tillväxt om vi vill lösa de problem vi har. Tillväxten innebär även att samhället kan bli bättre på problemlösning utan att tära på ändliga resurser, om vi använder den ”rätt”. För att skapa tillväxt är det viktigt att vi inkluderar alla medborgare så att alla får möjlighet att bidra.

Tillhör tillväxtfrågor kärnverksamheten?

– Det är inte lagstadgat att kommunen måste jobba med tillväxt och näringslivsutveckling, men enligt kommunallagen kan kommunen göra det. Det är också något som alla svenska kommuner gör. Och givetvis är t ex en väl fungerande skola och omsorg viktiga för att stärka Luleå och locka inflyttare och etablerare.

Varför blev det just sådana frågor för din del?

– Jag är utbildad samhällsvetare och har studerat kulturgeografi, statskunskap och nationalekonomi. Jag tycker det är spännande och fantastiskt roligt att jobba med människor som vill utveckla både företag, kommunen och regionen.

Har du själv drömt att starta eget?

– Faktiskt inte. Skulle jag jobba med något annat än det jag gör idag så skulle det vara lärare. Men jag är väldigt nöjd, det är så intressant och roligt att jobba strategiskt med Luleås utveckling.

Vad gör du på fritiden?

– Utförsåkning på Dundret där jag har en stuga. Och så läser jag mycket, jag är med i en bokcirkel där alla läser samma bok. Det som är roligast med det är att man läser böcker som man själv aldrig hade valt. Som nästa bok ska jag läsa "Min europeiska familj" av Karin Bojs, jag ska faktiskt föreslå den i bokcirkeln!

*Enligt världsnaturorganisationen WWF som synliggör vilka ytor vår konsumtion kräver i modellen ekologiska fotavtryck. Skulle alla leva som vi svenskar skulle man behöva 4,2 jordklot istället för ett.