Arbeta i skolan i Luleå

Skolan i Luleå arbetar mot målet att bli Sveriges bästa skolkommun och för att nå det målet behöver vi de bästa lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna och annan pedagogisk personal.

Lediga jobb - Vill du också ha ett spännande jobb? Sök nu!

Skolan i Luleå är i ständig utveckling

Vi arbetar mycket med den digitala utvecklingen, bygga nya skolor/förskolor och utveckla organisationen med målet att förbättra pedagogernas förutsättningar att utföra sitt arbete med barnen/eleverna i fokus.

Skolan i Luleå har ca 2700 medarbetare som bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, fritidsassistenter och kockar. Utöver detta så har vi ca 500 vikarier.

Skolan i Luleå består av ca 60 förskolor, 40 grundskolor och en samlad och unik gymnasieby.

Förskolan

Luleå kommun satsar på förskolan, ett flertal nya och moderna förskolor har byggts eller planeras att byggas i närtid. Vi är en av Sveriges förskollärartätaste skolkommuner. I varje arbetslag jobbar två förskollärare och en barnskötare på en barngrupp med i snitt 17 barn. Vi har ett manligt nätverk i förskolan som jobbar inåt och utåt, inåt för att stärka de män som jobbar i förskolan samt utåt för att rekrytera fler män till förskolan. Luleå är förvaltningskommun för tre nationella minoriteter sedan 1 februari 2018 och planering av väsentligt tvåspråkig förskoleverksamhet i samiska, meänkieli och finska pågår.

Grundskolan

Luleå kommun satsar på skolan, vi har en nybyggd F-6 skola och två nya F-9 skolor är på gång. Vi har infört nya befattningar som digitaliseringsledare, socialpedagoger, lärarassistent för att utveckla verksamheten och förbättra lärarens förutsättningar, vi har också infört en karriärbefattning i fritidshemmet. Luleås grundskola ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet, trygghet och kreativitet. Helt enkelt en lärmiljö i tiden!

Gymnasieskolan

Luleå gymnasieby har sex högskoleförberedande utbildningar med 17 inriktningar och 11 yrkesprogram med 15 inriktningar. Dessutom har Luleå gymnasieby spetsutbildning inom matematik och nationella idrottsutbildningar i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning. I basket finns också en riksrekryterande elitutbildning.

Elevhälsa och Kulturskolan

Förutom en väl utvecklad elevhälsa finns också en kostnadsfri kulturskola. Kulturskolan ger alla barn och unga i Luleå möjlighet att medverka i kulturell verksamhet och ger alla pedagoger möjligheten att utveckla kreativiteten i sitt pedagogiska lärande.