Sommarjobbare i Luleå kommun

Arbeta i Luleå kommun

Luleå kommun finns till för medborgare, kunder och andra intressenter. Som arbetsgivare erbjuder vi stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.

Luleå kommun är en av de största arbetsgivarna i Norrbotten med ca 6 900 medarbetare fördelade på 300 olika befattningar. De närmaste åren behöver vi rekrytera många personer årligen.

Stort personalbehov finns inom samtliga verksamhetsområden.

Luleå kommuns förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare kommer att vara av yttersta vikt för att trygga välfärden för sina medborgare.

Kommunen behöver människor med olika bakgrund. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders-och könsfördelning samt kulturell mångfald tillför verksamheterna.

Vill du också vara med och bidra till utvecklingen i Luleå kommun? Sök arbete hos oss!

– Kommunen har tagit över ansvaret för hemsjukvården från landstinget och vårt ansvarsområde har blivit större. Det är en spännande utmaning.

Tiina-Marie Nybacka, Legitimerad sjukgymnast, särskilda boenden

- Det känns spännande att vara en del i samhällsbyggnadsprocessen i en expansiv kommun, det berör och engagerar ju mycket människor.

Mikael Hakovainio, Trafikingenjör