Trygghetsboende

Trygghetsboende i Luleå

Hyreslägenheter som är anpassade för den som fyllt 65 år

Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus där du bor så länge du själv vill och kan. Enda kravet är att du har fyllt 65 år. Det är inget vårdboende, utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Behöver du vårdinsatser är det hemtjänsten som hjälper dig. Här kan du leva ett rikt, aktivt och självständigt liv.

Här kan du se planerade trygghetsboenden:

Planerade trygghetsboenden

Område

Fastighetsägare

Preliminär inflyttning

Antal lägenheter

Örnäset

Lulebo

2014

42

Centrum

Galären

2017

50

Gammelstad

Lulebo

2017

30

Mjölkudden

Lulebo

2017

80

Bergnäset

Lulebo

2018

120

Bergviken

Galären

2020

100

Råneå

Lulebo

Ej fastställt

Ej fastställt

 


Vill du ställa dig i kö för trygghetsboende?

Det finns ingen blankett, utan ta kontakt direkt med respektive fastighetsbolag.

Centrum: Galären, Lulsundsgatan 16, Luleå
Tel: 0920-23 51 51
lulea@galaren.se
www.galaren.selänk till annan webbplats

Galären har ingen kö, utan lägger ut de lediga lägenheterna på sin hemsida och du kan anmäla ditt intresse för dem där.

Örnäset, Mjölkudden, Gammelstad, Bergnäset: Bostad Luleå, Midgårdsvägen 19, Luleå
Tel: 0920-45 45 99
info@bostadlulea.se
www.bostadlulea.selänk till annan webbplats

Service i trygghetsboenden

Det finns några punkter som skiljer en lägenhet i ett trygghetsboende från andra hyreslägenheter. Ett trygghetsboende har alltid en gemensamhetslokal. Här kan du umgås med dina grannar, hitta på aktiviteter och äta tillsammans. 

Tillgängligheten är en annan viktig del. Du som har rullstol eller rollator ska enkelt kunna röra dig i din lägenhet samt i fastigheten och dess närområde. Det ställer krav på exempelvis hissar, ramper, framkomliga gångvägar samt bra belysning inne och ute. I alla trygghetsboenden kommer det även att finnas en värd som hjälper dig i vardagen. Hon eller han kan till exempel planera gemensamma aktiviteter.

Tillgång till Fixar'n, pensionärsservice och hushållstjänster med RUT-avdrag finns som för alla andra pensionärer. Detsamma gäller måltidsleveranser och matdistribution via socialförvaltningen. Hemtjänst fungerar på samma sätt som för vanliga lägenheter. 

Om intresse finns kan trygghetsboendet erbjuda eller förmedla annan service, till exempel fotvård, frisör eller restaurang.

Vad kommer det att kosta?

Hyrorna för lägenheter i trygghetsboende kommer att bli marknadsmässiga och variera beroende på standarden i lägenheten. Det kommer att finnas en-, två- och trerumslägenheter.

Läs mer:

Luleås äldre befolkning ökar. Läs genomförandeplanen för bostäder för äldre.

Fullständig rapport "Planering för bostäder för äldre i Luleå"öppnas i nytt fönster

Regelverk för trygghetsboende i Luleåöppnas i nytt fönster