Skattefakta

Det finns olika sorters skatt för dig som är privatperson. Inkomstskatt betalas till staten, landstinget, kommunen och svenska kyrkan (medlemmar). Statlig inkomstskatt betalas av den som har en årslön över 455 300 kr med 20 % och över 662 300 kr med ytterligare 5 %.

Skatten till landstinget och kommunen betalas med samma procentsats av alla. Skattesatserna brukar anges som andelar av 100 kr.

För 2018 gäller följande skattesatser: Landstinget 11:34 kr, Luleå kommun 22:50 kr exklusive begravningsavgift.

Utöver skatten finns kommunala verksamheter som betalas med taxor och avgifter, som renhållning, elenergi, fjärrvärme m.m.

Tillbaka till Skattekollen