• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Yh-utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan, Yh, analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. De kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.