• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Kontakta Vuxenutbildningens personal

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Här kan du komma i kontakt med all personal på vuxenutbildningen.

  • Du ser också vilka ämnen läraren undervisar i, lärarens e-postadress och telefon.
Återställ
Skolledning
Återställ
Kurator
Återställ
Administration
Återställ
Lärcentrum
Återställ
Lokalvårdare
Återställ
Studie- och yrkesvägledare
Återställ
Vaktmästare
Återställ
Sfi
Återställ
Specialpedagoger
Återställ
Matematik
Återställ
Data
Återställ
So-ämnen
Återställ
No-ämnen
Återställ
Språk
Återställ
Särvux
Återställ
Lärlingsutbildning för vuxna
Återställ
Utbildningsledare Yrkeshögskola
Återställ
Yrkeshögskola