• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Gymnasiala kurser

Vi erbjuder dig gymnasiala kurser och yrkesutbildningar i samarbete med externa utbildningsanordnare samt egen regi.

För dig som till exempel

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet

På Vuxenutbildningen kan du läsa nedanstående kurser

Välj ämne eller yrkesområde i rullistorna nedan så får du mer information om just det området.

Motsvarande utbildning finns även inom Särskild utbildning för vuxna

Planerade starter för yrkesutbildningar 2015

Utbildning Start Sista ansökan Besked  
Elekrikerutbildning Vecka 38 150610 Vecka 26  
Yrkesförarutbildning Vecka 36 150610 Vecka 26  
Maskinförarutbildning Vecka 36 150610 Vecka 26  
Restaurangutbildning Vecka 36 150610 Vecka 26  
VVS Vecka 37   Vecka 22  
Svetsutbildning Vecka 36 150610 Vecka 26  
Bussförare Vecka 36 150610 Vecka 26  
Vård- och omsorg, 10 aug 2015 15 jun 2015 Vecka 26  
flexutbildning 9 nov 2015 25 sept 2015 vecka 41  

Dela innehållet: