• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Lyssna på sidan

Gymnasiala kurser

Vi erbjuder dig gymnasiala kurser i samarbete med externa utbildningsanordnare samt egen regi.

För dig som till exempel

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola.
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg.
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet.

På Vuxenutbildningen kan du läsa nedanstående kurser

Välj ämne eller yrkesområde i rullistorna nedan så får du mer information om just det området.

Planerade starter för yrkesutbildningar 2014

Utbildning Start Sista ansökan Antagningsbesked
Elekrikerutbildning 24 mars och 8 december 13 januari och 31 oktober V.5 och V.45
Yrkesförarutbildning 5 maj 15 april Vecka 17
Maskinförarutbildning 5 maj 15 april Vecka 17
Administrationsutbildning 13 januari 9 december Vecka 51
Vård- och omsorg, flexutbildning utbildningsstart 11 augusti 2 juni Vecka 26
  10 november 15 september Vecka 40
Vård- och omsorgsutbildning med svenska som andraspråk Januari 2014   Vecka 50
Restaurangutb 5 maj och augusti 18 april och 21 juni V.17 respektive V.26
VVS Löpande intag vid antagningsmöte    
Svetsutbildning Löpande intag vid antagningsmöte    
Bussförare     Ansökan sker via Bodens kommun

Dela innehållet: