• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om vår skola

Ormbergsskolans särskola med inriktning träningsskola har för närvarande 2 klasser, där eleverna är indelade efter sina individuella förutsättningar och behov.

Kursplanen är indelad i fem block: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning, vi arbetar ämnesbladat där kommunikationträning alltid finns med.

Här är några exempel på det som finns i vår kommunikativa miljö på Ormbergsskolan:

Babblarna

Babblarna är ett roligt alternativt kommunikationsverktyg.

Tryckkontakter

Tryckkontakter för kommunikation eller som styrmedel. Ljudschemat förbereder inför aktiviteter.

Schema med bilder

Schema med bilder.

Färger

Förstärkning av kommunikation, tex träna färgerna med bild, text, tecken och tal.