• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Klasser

På Ormbergsskolans särskola går det åtta elever fördelade i två klasser.

B2 med 4 elever:
Särskolepedagog Ulrika Johansson
Elevassistent Fredrik Nilsson
Elevassistent Jessica Savilahti
Lärare Lisa Stenberg

B4 med 3 elever:
Specialpedagog Carina Bäckström
Elevassistent Lena Carlsson
Elevassistent Gunilla Gyllefjord
Elevassistent Wiveca Högström
Fritidspedagog Therese Lundborg