• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Elevhälsa

Skolsköterska 
Eva Sundbom
0920-45 38 46, 070-339 34 37
eva.sundbom@skol.lulea.se

Skolsköterskan ska följa elevens fysiska och psykiska utveckling. Det ingår bland annat hälsokontroller, vaccinationer och individuella samtal.
 
I arbetet ingår också att omhänderta akuta sjukdoms- och olycksfall och finnas tillgänglig för samtal och som stöd för barn, föräldrar och personal. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Kurator för särskolan
Stefan Nilsson
0920-45 53 97, 070-363 53 87
stefan.nilsson@skol.lulea.se