• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Grundsärskola

För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan. Inom grundsärskolan finns grundsärskolans- och inriktning träningsskolans kursplaner.

Rätten till mottagande i grundsärskolan prövas via en skolformsutredning, som består av fyra bedömningar. Ett mottagandeteam på Centrala elevhälsan fattar beslut om elevs rätt/inte rätt till grundsärskola.

Grundsärskolor

Kommunens grundsärskolor finns i samma skolbyggnader som grundskolor:

Kontakt

Skolhandläggare
Berit Hansson
0920-45 33 66
berit.hansson@skol.lulea.se