• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Ozonläcka i Hertsöskolans matsal

Under de närmaste två veckorna kommer eleverna på Hertsöskolan att få äta sin lunch i klassrum och i korridorer. Anledningen är den ozonläcka i köksavdelningen som upptäcktes av skolmåltidspersonalen efter julledigheten. Under tiden saneringsarbetet pågår förses skoleleverna med mat från närliggande skolkök. Måltidspersonalen är också förflyttad från skolan under tiden. Skolans kök och matsal tas i drift igen när ozonet är utvädrat och inga risker kvarstår.

- Vi har tyvärr inget tekniskt larm för den här typen av händelser. Därför blev skadan uppmärksammad först när måltidspersonalen återvände till sin arbetsplats, säger Ann Kalla sektionschef på Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning.

Läs mer om ozonläckan på Hertsöskolan.