• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

I  samarbete  med  Luleå tekniska universitet och  lärarutbildningen  skapar vi  goda  förutsättningar  för  dig  som  student  för  din  verksamhetsförlagda utbildning.  Du  kommer  att  handledas  av  våra pedagoger som  har  relevant  utbildning  och  erfarenhet  och  som  känner  ett  stort  engagemang  för  sitt  yrke.

Som  student  under  din  VFU  får  du  möjligheter  att  ta  del  av  både  praktiska  och  teoretiska  kunskaper  som  utvecklar  dina färdigheter och kompetenser. VFU:n kommer därför att bli en värdefull del av din utbildning.  ​

Genom att våra skolor knyts till lärarutbildningen och vetenskap och forskning så blir också vår medverkan viktig för vår egen skolutveckling. Vi ser gärna att du väljer att göra ett examensarbete som knyter an till våra prioriterade utvecklingsområden.

När du avslutar din lärarutbildning så hoppas vi få hälsa dig välkommen som medarbetare till någon av våra förskolor eller skolor.

Vill du veta mer om VFU i Luleå?

Kontakta då central samordnare Sonja Lundmark
Sonja.lundmark@skol.lulea.se
070-526 90 66

Mer om VFU vid lärarutbildningen

På ltu.selänk till annan webbplats hittar du som lärarstudent viktig information för din VFU