• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Matematik - spets

Om du söker till spetsutbildningen i matematik måste du skicka in ett rekommendationsbrev till oss i samband med att ansökningstiden går ut.

Ansökningskoden är NAMATVSR

Rekomendationsbrevöppnas i nytt fönster

Faktabladöppnas i nytt fönster