• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Studentexamen fredag 16 juni

Fredagen den 16 juni firas studenten i Luleå gymnasieby. Här hittar du tiderna för utsläpp.

Examenstider studentdagen 2017

Kvarteret Kungsfågeln
Utsläpp från huvudentrén.

Utsläppstid

Program/Klass

12.15

Individuella programmet, Gymnasiesärskolan

12.17

Industritekniska programmet, IN3

12.20

Teknikprogrammet, TE3A

12.23

Teknikprogrammet, TE3B

12.26

Teknikprogrammet, TE3C

12.29

Vård- och omsorgsprogrammet, VO3A, VO3B

12.32

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA3

12.35

VVS- och fastighetsprogrammet, VF3

12.38

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL3BK

12.41

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL3KS

12.44

El- och energiprogrammet, EE3A, EE3B

12.47

Naturvetenskapsprogrammet, NA3A

12.50

Naturvetenskapsprogrammet, NA3B

12.53

Naturvetenskapsprogrammet, NA3C

12.56

Naturvetenskapsprogrammet, NA3D

 

Kvarteret Hackspetten
Utsläpp från språklådan.

Utsläppstid

Program/Klass

10.20

Handels- och administrationsprogrammet, HA3

10.24

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA3A

10.28

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA3B

10.32

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA3C

10.36

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA3D

10.40

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA3SPIN

10.44

Hantverksprogrammet, HVFRI3

10.48

Ekonomiprogrammet, EK3A

10.52

Ekonomiprogrammet, EK3B

10.56

Ekonomiprogrammet, EK3C

 

Kvarteret Lärkan
Utsläpp från språklådan.

Utsläppstid

Program/Klass

11.00

Ekonomiprogrammet, EK3DIDR

11.04

Paus

11.50

Barn-och fritidsprogrammet, BF3

11.54

Estetiska programmet, ES3A

11.58

Estetiska programmet, ES3B

 

NFTC
Utsläpp från skolan, Luftfartsvägen 11 Kallax.

UtsläppstidProgram/Klass
11.00Flyg/Helikopterteknik, FPFG3