• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Plan för skolorna i Sunderbyn

Arbetet med att bygga om Hemängsskolan har startat. Hemängsskolan byggs ut med cirka 1 000 kvadratmeter, som ska rymma nya klassrum och grupprum. Efter utbyggnaden kommer elevernas lunchrestaurang att ha 80 fler sittplatser. Ombyggnationerna ska vara avslutade och lokalerna färdigställda för att ta emot eleverna från Käppenskolan till höstterminsstarten 2017 .

Planering och projektering av Kläppenskolans anpassning till förskola startar hösten 2016. Ombyggnationen ska vara klar sommaren 2018.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer

Återställ
Ny skolstruktur i Sunderbyn
Återställ
Projektgrupp, projektledare och arbetsgrupp
Återställ
Samverkan med föräldrar, elever och pedagoger