• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Elevhälsa

Tunaskolans lokala elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagoger.

Skolsköterska

Finns på skolan Må, On, To

Skolsköterska
Ewa Vikermo Rajala
0920-45 33 72
ewa.vikermo-rajala@skol.lulea.se

Skolkurator

Petra Hedberg
petra.hedberg@skol.lulea.se
0920-455387

Specialpedagoger

Alice Häggblad
Specialpedagog
alice.haggblad@skol.lulea.se