• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Förskoleklassens fritids

Här går alla förskoleklassens elever som har fritids mellan 07:15-16:30. Övriga tider Vintergatans fritids.