• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Skridskor

Två gånger /läsår promenerar vi till ishallen och åker skridskor. Vår idrottslärare, Bengt, håller i lektionen. Det är mycket uppskattat:)

Skridskor