• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Kompisfamilj

Det är viktigt att alla känner sig trygga på vår skola.
Det är också viktigt att vi känner varandra, både vuxna och elever.

Minst två gånger/termin träffas vi i våra kompisfamiljer, blandade grupper från 6-års upp till år 3.
Vi har döpt grupperna efter blommor. Det är alltid samma pedagoger, och vi träffas i samma lokal i de olika grupperna

Vi leker leker, pysslar, gör saker tillsammans och ibland äter vi lunch tillsammans.

År 3 hämtar upp sex-åringarna och hjälper dom att hitta till sin grupp. 

Första träffen på HT planterade de olika blomgrupperna olika lökar. Så spännande att till våren upptäcka om det blir nå fint i rabatterna och odlingslådorna.


Tipsrunda
Kompisfamiljen i naturen:)