• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om vår skola

Skolans kulle


Vi har åldershomogena klasser och är drygt 100 barn och elever.
På skolan finns tre fritidshem, varav Älven och Gläntan har åldersblandade grupper, år 1-3. Tuvans fritids är blandat 6-åringar och elever från 1 B.

På vår skola arbetar vi mycket med skapa trivsel och har ett förbyggande arbete mot mobbing och kränkningar. Vi har en Likabehandlingsplan som vi jobbar efter.
Skolan deltar sedan ett år i ett projekt med "Friends", där eleverna kartläggs om trivsel och tryggheten på skolan. Personalen deltar även i utbildning om värderingsfrågor och normer.

Under läsåret har vi olika aktiviteter tillsammans på skolan:
Skridskor, Skogsvallen, Arcushallen, Talangjakten, Skoljoggenöppnas i nytt fönster, Munkebergsloppet,
Stavgång, Isbana på Lule Älv. Kompisfamilj,Sommarkul, Advent, Husdjurets Dag,

Äntligen snö:)

Text