• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

År 1B

Lärare: Saga Isaksson

20 elever  i klassen