• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Minimera
Pedagoger

Förskoleklass

Anna Lindgren
anna.Lindgren@skol.lulea.se
Lärare

Sara Uvemo
sara.uvemo@skol.lulea.se
Lärare

År 1-3

Lena Degerman
lena.degerman@skol.lulea.se
Lärare

Sandra Johansson
sandra.johansson@skol.lulea.se
Lärare (Föräldraledig)

Anita Johansson-Hallin
anita.johansson.hallin@skol.lulea.se
Lärare

Cecilia Hansson
cecilia.hansson@skol.lulea.se
Lärare

Lotta Utter
lotta.uttter@skol.lulea.se
Lärare (Föräldraledig)

År 4-6

Annica Eriksson
annica.eriksson@skol.lulea.se
Lärare 4-6A

Inga-Britt Johansson
inga-britt.johansson@skol.lulea.se
Lärare 4-6A

Pernilla Lundberg
pernilla.lundberg@skol.lulea.se
Lärare 4-6A

Kristina Salomonsson
Lärare 4-6A (Vikarie)

Caroline Wallin
caroline.wallin@skol.lulea.se
Lärare (Föräldraledig)

Malin Björnfot
malin.bjornfot@skol.lulea.se
Lärare (Föräldraledig)

Maria Edholm
maria.edholm@skol.lulea.se
Lärare 4-6B

Johanna Sandström
johanna.sandstrom@skol.lulea.se
Lärare 4-6B

År 7-9

Kristina Eriksson
kristina.eriksson@skol.lulea.se
Lärare SO

Marie Karlsson
marie.karlsson@skol.lulea.se
Lärare Hemkunskap/textilslöjd

Jens Lindgren
jens.lindgren@skol.lulea.se
Lärare Ma/NO

Fredrik Lundbäck
fredrik.lundback@skol.lulea.se
Idrottslärare

Susana Martin Lindström
susana.martin@skol.lulea.se
Lärare Sp

Anders Algander
anders.algander@skol.lulea.se
Lärare Trä/metallslöjd

Kristoffer Nordekvist
kristoffer.nordekvist@skol.lulea.se
Lärare NO

Jessica Nyström
jessica.nystrom@skol.lulea.se
Lärare Sv/Eng

Jenny Olsson
jenny.olsson1@skol.lulea.se
Lärare Specialpedagogisk resurs

Lotta Pääjärvi
lotta.paajarvi@skol.lulea.se
Lärare Eng/Fr

Anders Westerlund
anders.westerlund@skol.lulea.se
Lärare Bild

Anna Westerlund
anna.westerlund@skol.lulea.se
Lärare Textilstlöjd/Specialpedagogisk resurs


Se utförligare kontaktuppgifter under fliken Klasser/spårlänk till annan webbplats

Minimera
Fritidspedagoger

Viggen

Camilla Nyström, Fritidspedagog
camilla.nystrom@skol.lulea.se


Duvslaget

Heidi Stange
heidi.stange@skol.lulea.se
Fritidspedagog

Mona Karlsson
mona.karlsson2@skol.lulea.se
Förskollärare

Örnnästet

Henrik Aasa
henrik.aasa@skol.lulea.se
Fritidspedagog

Rebecka Strand (Föräldraledig)
rebecka.strand@skol.lulea.se
Fritidspedagog

Jens Brandén, Fritidspedagog, jens.branden@skol.lulea.se

Benjamin Sulaj, Fritidsassistent, benjamin.sulaj@skol.lulea.se

Leo Granqvist, Fritidsassistent, leo.granqvist@skol.lulea.se

 
Se utförligare kontaktuppgifter under fliken Fritidshem

Minimera
Skolsköterska, skolkurator

Caroline Andersson, Skolsköterska
caroline.andersson@skol.lulea.se
0920-45 72 55

Petra Soini, Kurator
petra.soini@skol.lulea.se

Se utförligare kontaktuppgifter under fliken Elevhälsa

Minimera
Vaktmästare
Minimera
Skolmatsal

Personal nås på:
tel. 0920-45 37 65

Minimera
Lokalvård

Personal nås på:
070-697 30 67

Minimera
Admin

Jenny Nyström, Skolhandläggare
0920-45 47 30
jenny.nystrom@skol.lulea.se