• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Nedan hittar du länk till den Likabehandlingsplan som utarbetats av personal på Montessori, Luleå.

Likabehandlingsplan