• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Elevinflytande, föräldrasamverkan

Forum Montessori, föräldrasamverkan, är en grupp där rektor, föräldrar och personal möts och diskuterar skolutvecklingsfrågor.

Forum Montessoris lokala styrelse

Uppdatering pågår inför läsår 17/18

Elevrådsrepresentanter 4-9

4-6

7-9