• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Klöverruset

2017-06-07
För femte året i rad anordnades skolans stora löparfest. Start och målgång i Skolskogen. Hela huset, från förskola till år 6 deltog med liv och lust. Även lunchen intogs senare i Skolskogen.