• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hertsöskolans mål är att eleverna:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
  • medverkar till att hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet.öppnas i nytt fönster

Elevhälsoplan för Hertsöområdet, 2016/17

Utvecklingsområden

Pågående utvecklingsarbeten

Utveckling av den lokala elevhälsan

Arbetslivsorientering i ett åk 4-9 perspektiv

Entreprenöriellt lärande och elevinflytande åk 4-9


Satsningar som skolan deltar i

Matematiklyftet - Skolverket

Förstärkt elevhälsa - Skolverket

Betyg och bedömning- Luleå kommun