• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Hedskolans profil

Hedskolans vision för lärande utgår från tre ben som verksamheten vilar på. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om de olika om benen.

Återställ
Hälsa
Återställ
Teknik
Återställ
Entreprenöriellt förhållningssätt