• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Entreprenöriellt lärande

Som en röd tråd genom all undervisning går det entreprenöriellalärandet.

Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och innebär för oss:

 • Kompetenser som alla elever ska utveckla
 • Skola och samhälle ska mötas
 • Eleverna ut i samhället( ämnesövergripande projekt)/ samhället in i klassrummet: (att handlingar kan göra skillnad)
 • Viktigt på riktigt!
 • tydliga ramar och struktur inom vilka eleverna tillåts utveckla de kompetenser som det entrepröneriella lärandet innebär.
 • ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling
 • det handlar om förmågan att våga göra något man inte trodde om sig själv
 •  att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet
 • kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

På mellanstadiet använder vi "Storyfication"- ett storyline inspirerat arbete med gameification som drivkraft. Detta arbetssätt hjälper till att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.