• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Fritidshem

Dagsrutiner

06:00 Fritids öppnar på Delfinensavvdelning

07:15 Frukost serveras i matsalen

07:45 Skolan öppnar för alla elever

08:00-13:00 Skolverksamhet/Gluggverksamhet

13:00 Fritidssamling för respektive avdelning

Uteaktiviteter alla dagar

13:45-14:00 har vi olika aktiviteter både ute och inne

16:30 Fruktstund

18:00 Fritids stänger


Viktigt i vår verksamhet som baseras på lärolplanen är:

  • Utveckla varje barns fantasi, initiativrikedom och förmåga till eget skapande.
  • Barnen ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande
  • Barnets ska utveckla förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  • Vi värnar om varje barns välbefinnande och utveckling.
  • Vi klargör vilka rättigheter, skyldigheter och regler som finns.
  • Samverkan med föräldrar är A och O
  • Vi arbetar mycket medd kamratskap. gemenskap och hur man är mot varandra. "Som jag vill att andra ska vara mot mig, ska jag vara mot andra"

Fritidspersonal         

Håkan Isaksson, fritidspedagog
hakan.isaksson@skol.lulea.se
               
Gun Lindberg, fritidspedagog
gun.lindberg@skol.lulea.se

Elisabeth Lundgren, fritidspedagog
elisabeth.lundgren@skol.lulea.se

Gunilla Åström Eriksson, förskollärare, allergiombud
gunilla.astrom.eriksson@skol.lulea.se

 

Monica Grape

monica.grape@skol.lulea.se