• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Framtidens skola

Här kan du följa arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges beslut om Framtidens skola. Arbetet kommer att pågå under flera år och omfattar ett flertal projekt, och innehåller bland annat skolans inre arbete, fastigheter, stadsplanering och säkra skolvägar.
Se tidplanen

Just nu pågår skolförändringen i Sunderbyn

Minimera
Hitta direkt
Minimera
Händer just nu

2017-02-03

Klart med bygglov för ombyggnationer

Bygglovet har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att ombyggnationerna av Hemängsskolan kan påbörjas inom kort. I dagsläget finns inget slutdatum för när ombyggnationerna skall vara slutförda.

2017-01-26

Ombyggnationerna av Hemängsskolan försenas ytterligare

Ombyggnationerna kan inte starta innan bygglovet vunnit laga kraft. Ännu har inte samtliga sakägare bekräftat att de tagit del av beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen i ärendet kring Hemängsskolan, vilket krävs. Entreprenören som ska utföra arbetet kommer att påbörja byggandet så snart de får klartecken.

2016-12-16

Försenad byggstart på Hemängsskolan

Eftersom att tiden för överklagan av bygglovet går ut vid årsskiftet försenas byggstarten från december 2016 till efter årskiftet.
Läs mer

2016-11-22

Markarbete som berör Hammarens förskola, Hemängsskolan och Kråkbergsskolan

Under vecka 47 och 48 pågår markarbete som berör Hammarens förskola, Hemängsskolan och Kråkbergsskolan.
Läs mer

2016-11-01

Delar av Hammarens förskola flyttar tillfälligt till Lantmätarens förskola

Måndag den 14 november flyttar avdelningarna Smaragden och Rubinen på Hammarens förskola tillfälligt till Lantmätarens förskola. Anledningen till beslutet att flytta verksamheten är det pågående markarbetet utanför förskolan, buller och höga ljud, som påverkar arbetsmiljön för barn och personal. Möjligheterna att använda förskolans gård är också begränsade under tiden för arbetet.

I dagsläget finns inget exakt datum när avdelningarna flyttar tillbaka Hammarens förskola. Förskolechefen Tuula Palo har kontinuerlig kommunikation direkt med vårdnadshavarna. Kontaktperson förskolechef Tuula Palo

2016-10-31
Ritningar för om- och tillbyggnation av Hemängsskolan

Hemängskolan byggs ut med 7 nya klassrum. Matsalen byggs ut med 80 st sittplatser, och köket byggs om för att klara ökad tillagning. Det finns även ritning på hur planlösningen för hela skolan samt hur fasaden kommer att se ut.
Läs mer och se ritningar

2016-10-14
Enklare och snabbare självservering i Örnäsets skolrestaurang

Den nya höj- och sänkbara serveringslinjen, med två likvärdiga sidor, innebär ett bättre flöde för eleverna vid självserveringen.
Läs mer

2016-10-11

Markarbetet har startat inför om- och tillbyggnaden av Hemängsskolan.

Under hösten kommer utemiljön på förskolan Hammaren att påverkas. Förskolans verksamhet och entreprenören samverkar under tiden för att minimera störningar för barn, föräldrar och personal. Kontaktperson projektledare Birgitta Brun
Läs mer

2016-08-24

Invigningsfest för ny multiarena på Örnässkolan

I samband med första skoldagen invigdes den nya multiarenan på Örnässkolans skolgård. – Multiarenan är ett bra och välbehövligt tillskott till idrottsklassens undervisning,  men också för övriga elever på skolan. Den kommer användas flitigt, säger Jens Häggstål, rektor 6-9.
Läs merlänk till annan webbplats

2016-06-22

Byggandet av Multiarena är igång

Nu förbereds underlaget inför byggandet av multiarenan på Örnässkolan.
Läs mer

2016-06-15

Delbart klassrum till årskurs 3

Nu pågår arbetet med att ställa iordning ett delbart hemklassrum för årskurs 3 så att det är klart till terminsstart. Läs mer

2016-06-10

Förvaltningsrättens avgörande står fast

Förvaltningsrättens beslut att inte inhibera beslutet om Framtidens skola har överklagats till Kammarrätten. Kammarrätten meddelar nu att beslutet om Framtidens skola inte kommer att prövas. Läs mer

2016-06-08

Nu händer det saker inne och ute på Örnässkolan

Målningarbetet i trapphus och klassrum har startat. Multiarenan är beställd och kommer att levererans och monteras vecka 29-30.
Läs mer

2016-06-02

Nu finns uppdaterad information om Sunderbyn

Det finns nu information om tidplan för genomförandet av framtidens skola i Sunderbyn. Det finns även uppdaterade frågor och svar
Läs mer

2016-05-24

Förvaltningsrättens beslut om Framtidens skola

Förvaltningsrätten har den 24 maj beslutat att inte inhibera beslutet om Framtidens skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kan verkställas.
Läs mer

2016-05-17

Örnässkolan förberedd att ta emot eleverna från Svartöstadsskolan

Arbetet med att planera för överflyttningen av elever från Svartöstadskolan pågår för fullt på Örnässkolan. När höstterminen startar kommer verksamheten att fungera enligt plan.
Läs mer