• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform och de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass.

I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och ditt barn får skolvana inför grundskolan. Att gå i förskoleklass kostar ingenting. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan. Förskoleklassens tider är oftast desamma som grundskolans tider och ditt barn äter lunch på skolan.

Förskoleklass i kommunal grundskola

Varje grundskola har ett avgränsat geografiskt upptagningsområde och ditt barn erbjuds automatiskt plats i förskoleklass i den kommunala skola som ditt barn tillhör.

Önskar du söka plats vid annan kommunal skola så gör du det i ansökan. 
Det är rektorn på den skola du söker till som kan informera om det finns plats.

Ansök till förskoleklasslänk till annan webbplats

Flytta till Luleå?

Ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av.​