• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vi är en övningsförskola i samarbete med LTU

Luleå tekniska universitet har blivit utvalt att delta i ett nationellt projekt med övningsskolor och övningsförskolor. Projektet ska förbättra VFU:n som ingår i alla lärarutbildningar.

Projektet med övningsskolor och övningsförskolor sträcker sig över hela landet. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor per år under försöksperioden 2014–2019. Totalt kommer projektet att påverka drygt 11000 lärar- och förskollärarstudenter vid 15 lärosäten i landet, 535 av studenterna kommer från Luleå tekniska universitet.

Grunden är en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor/övningsförskolor som tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är att åstadkomma en bättre koppling mellan utbildningarnas teoretiska och praktiska moment och fördjupa samarbetet mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildarna så att studenterna ska bli ännu bättre förberedda för sitt läraruppdrag.

Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-klass – skolår 9, Spira förskola, samt Luleå gymnasium är övningskolor/övningsförskolor

Övningsskolor och övningsförskolor ska bli experter på att ta emot praktiserande lärarstudenter från universiteten. Genom att samla flera studenter på samma skola kan de samarbeta med varandra och de yrkesverksamma lärarna som handleder dem.