• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal och  föräldrainflytande

Varje år  erbjuds ni föräldrar ett utvecklingssamtal tillsammans med en av oss pedagoger om ert barns utveckling och lärande.

Du som förälder kan ha inflytande i ditt barns tid på förskolan genom att ta del av förskolans bloggar, föräldramöten,utvecklingssamtal, öppet hus, mail, information på whiteboard i hallen och genom att vi möts dagligen vid lämning och hämtning.