• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stängningsdagar våren 2017

Förskolan kommer att vara stängd den 13 mars och den 19 juni

Vi har planeringsdagar för alla personal. Behöver man barnomsorg, prata med personalen eller ring förskolechefen Anneli Fagerstedt 070/386 71 57