• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stängningsdagar för hösten 2016

Förskolan kommer att vara stängd den 3/10 och 9/12 - 2016

Vi har stängt Snömannens förskola 2 dagar under höstterminen för planering av verksamheten för alla personal på förskolan. Om ni  behöver barnomsorg prata med personalen på avd el Förskolechefen Anneli Fagerstedt.