• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Personal

Pedagogerna på Montessoriförskolan har grundutbildning som förskollärare och barnskötare, de flesta har även vidareutbildning som Montessoripedagoger.

Minimera
Pedagoger

Brigitta Geiger-Andersson, barnskötare med montessoriutbildning

Cecilia Eriksson, förskollärare

Linnéa Hellström, förskollärare

Gabriella Okano Jakobsson, danspedagog med montessoriutbildning

Jenny Larsson, fritidspedagog med montessoriutbildning

Katarina Vennström, förskollärare med montessoriutbildning

Robert Munkhammar, förskollärare med montessoriutbildning (tjl)

Anna Björkén, habiliteringspedagog

Rose-Marie Björnfot, lokal förskollärare med montessoriutbildning

Stina Lindgren, förskollärare med montessoriutbildning

Sara Önneby-Nordström, förskollärare

Elin Juuso, förskollärare

Anton Hedqvist, barnskötare


Minimera
Kontaktpersoner

Är det något ni undrar över eller vill veta mera om, är ni välkomna att kontakta:

Maria Bergstedt Engman, förskolechef
maria.bergstedt.engman@skol.lulea.se