• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Kyrkbyns förskolas:

Likabehandlingsplan 2017öppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden

Förskolan deltar i Kommunsatsningen Matematikstrategi och
naturvetenskap/tekniksatsningen LuTek.

Resultat

Kvalitetsrapport 2016