• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Personal

Vi arbetar på Kristallens förskola

Minimera
Pedagoger

Smaragden 1

0920- 454728
Åsa Lindbäck
Anna-Lena Rüden
Marjo Soupanki
Carina Lindbäck

Smaragden 2

0920- 454690
Kristina Lindkvist
Tuula Portti
Nina Pihl

Smaragden 3

0920- 454689
Ann Åström
Anita Norbrink
Gunilla Silverberg
Aila Grankvist

Rubinen 1         

0920-454686
Wilma Olsson
Carola Morin
Lena Eriksson

Rubinen 2  

 0920-454691
Lisbeth Taavola
Lena Dahlgren
Susanne Willberg

Rubinen 3  

0920-454332
Elisabeth (Lisa) Forsberg
Catarina Nilsson
Kristina Bäck
Camilla Malmström

Övrig personal:

Britt Persson, kök Framnäsvillan
Camilla Isaksson Trygghetspedagog Tunaskolan
Gun Nordmark Måltidsbiträde Rubinen 1 och Rubinen 3