• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Barns inflytande, samverkan med vårdnadshavare

Samverkan mellan hem och förskola är viktig när det gäller våra barn!

Vi har 1 föräldramöte/termin.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år
där pedagog och förälder kan samtala
om barnets utveckling och lärande.

Traditioner är en fin tid för gemenskap. Vi firar lucia med fika till föräldrar och barn.

På våren har vi vår återkommande vernissage tillsammans med barn och föräldrar. Barnens alster hängs upp utomhus och vi har en grill- och picknickfest samtidigt!